divendres, 15 d’octubre del 2010

POSSIBLES TEMES

Tot i que segurament ja comences a tenir clar quin serà el tema de la teva recerca, convindria que dediquéssim més temps a decidir-ho ja que és una qüestió molt important. Si tries bé el tema, el focalitzes bé tens en bona part garantits uns bons resultats.

La proposta per avui és que preparis diferents possibles temes (encara que no siguin ben bé del teu interès, sobre:
  1. Les relacions humanes. La solidaritat
  2. una societat plural
  3. Igualtat. Discriminació
  4. La política i el be comú
  5. consum sostenible. Consumime
  6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
  7. Construcció de la pau.


Tria el tema. Pensa en un tema que trobis interessant sobre cada un dela apartats anteriors.
Focalitza el tema. És important que determinis fins on vols arribar i com
de profund ha de ser el desenvolupament del tema. Cal conèixer el seu abast dins l’àmbit
temàtic al qual pertany per llavors establir una perspectiva determinada. Aquesta pot ser una visió global o un aspecte específic, pots també plantejar una hipòtesi d’inici o un
punt de vista concret.
Les idees Pensa en tot el que ja saps. Encara que no t’ho sembli segur que saps alguna cosa sobre el tema escollit, anota tot el que se t’acudeixi.
Informa’t per a tenir una visió global. Per a poder determinar els aspectes més importants del tema pots realitzar una primera cerca a enciclopèdies generals o especialitzades que ofereixen
informació sintètica i molt útil per a obtenir la visió general que necessites.

divendres, 1 d’octubre del 2010

ESCOLLIM EL TEMA!

Si ja comencem a tenir clar què és un Projecte de Recerca, podem pensar ja en escollir el tema.

RECORDEM:

És una petita investigació.

Caldrà plantejar-se:

Què volem investigar?
Quin és el problema que volem abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
Quins objectius concrets ens proposem?
Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?Un cop decidit quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, s'ha de formular una sèrie de preguntes o afirmacions prèvies relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar i l'estudi de les quals guiarà la recerca principal.