divendres, 3 de desembre del 2010

Eines per una recerca aplicada

A partir d'ara tenim un nou bloc de referència: EINES PER A UNA RECERCA APLICADA

Aquí podreu trobar un calendari amb la temporització de la feina que s'ha d'anar entregant, per tal de que ens anem organitzant. També podreu veure exemples de informes, altres treballs, com fer resums, esquemes...

diumenge, 28 de novembre del 2010

"Descobrir consisteix en veure el que tothom ha vist, però pensar el que ningú ha pensat."

Albert Szent-Györgi (1893-1986)

Les enquestes com a fonts d'informació

En la entrada anterior hem parlat de les pautes per a fer un treball de recerca. Ara ens centrarem en una de las fonts d'informació esmentada abans: les enquestes.
Aquesta és una tècnica de recollida d’informació que consisteix a plantejar una sèrie de preguntes (o qüestionari) a un grup de persones que representen a la població que estudiem.
Com que es fan diverses preguntes es pot recollir un gran nombre de dades, que després es tractaran estadísticament per poder analitzar els resultats i extreure'n conclusions.
Abans de fer una enquesta primer s'hauria de determinar quin és el problema que és vol investigar i quins aspectes concrets d'aquest volem analitzar. A partir d'aquí s'hauria de construir una enquesta.

Aquests dies amb les eleccions al Parlament de Catalunya, hem pogut sentir a parlar molt d'enquestes, sondejos i de com el tractament estadístic de les dades recollides, pot ajudar a als partits polítics a saber quines són les seves possibilitats i com han d'encarar les seves campanyes.

Una vegada hem fet l'enquesta, fora bo cercar altres fonts d'informació per tal d'anar concretant poc a poc el nostre treball i després de tenir més dades per poder valorar el que hem obtingut ja ens encarregarem de fer el tractament estadístics i començar a treure conclusions.

ESTADísTICA

divendres, 26 de novembre del 2010

Pauta per dissenyar un projecte de recerca

DETERMINACIÓ DEL PROBLEMA I ESPECIFICACIÓ D’OBJECTIUS
• Què vull investigar? Quin és el problema que vull abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
• Quins objectius concrets em proposo ? Quins són els tres o quatre aspectes concrets que m’interessa tractar d’aquest problema?

DISSENY D’UNA ESTRATÈGIA METODOLÒGICA
Marc teòric:
• Quines lectures prèvies he de fer per situar-me en el tema? (estudis existents: llibres, articles de revistes especialitzades, ...)
• Quins conceptes i teories prèvies he de dominar per poder emprendre la recerca?

Fonts d’informació:
• D’on i com obtindré la informació? Amb quin material treballaré?
✔ Textos (literaris, històrics, filosòfics,...)
✔ Obres artístiques

✔ Documents (d’arxius,hemeroteques, ...)
✔ Premsa diària

✔ Internet
✔ Entrevistes

✔ Enquestes
✔ Obsevació

✔ Experiment
✔ Altres


Tractament de la informació:
• Què faré amb la informació obtinguda?
✔ Tractament estadístic
✔ Classificació o tipologia
✔ Tractament comparatiu
✔ Formulació/Comprovació d’hipòtesis
✔ Reconstrucció biogràfica o d’un fet històric
✔ Caracterització d’un grup, institució, estil o moviment social
✔ Altres

VALORACIÓ I EXTRACCIÓ DE CONCLUSIONS
• Què he fet? (recull i presentació dels resultants obtinguts)
• Per què és important o significatiu allò que he trobat o aconseguit?
• He pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial? He assolit els
objectius que em proposava? Fins on he arribat i per què?
• Quins obstacles i problemes he trobat? Què m’ha fallat? Com podria
prosseguir-se o millorar-se el treball fet?
• Què he après amb aquest treball?

Plantejament i estructura d'una recerca

dijous, 4 de novembre del 2010

TREBALLS PUBLICATS A L'EDU365

Entra al següent enllaç:

http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/treballsrecerca/treballs_04_05/d_index.htm

Trobaràs títols de treballs de recerca amb una breu explicació a sota dels objectius que vol abordar cada treball.

divendres, 15 d’octubre del 2010

POSSIBLES TEMES

Tot i que segurament ja comences a tenir clar quin serà el tema de la teva recerca, convindria que dediquéssim més temps a decidir-ho ja que és una qüestió molt important. Si tries bé el tema, el focalitzes bé tens en bona part garantits uns bons resultats.

La proposta per avui és que preparis diferents possibles temes (encara que no siguin ben bé del teu interès, sobre:
 1. Les relacions humanes. La solidaritat
 2. una societat plural
 3. Igualtat. Discriminació
 4. La política i el be comú
 5. consum sostenible. Consumime
 6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
 7. Construcció de la pau.


Tria el tema. Pensa en un tema que trobis interessant sobre cada un dela apartats anteriors.
Focalitza el tema. És important que determinis fins on vols arribar i com
de profund ha de ser el desenvolupament del tema. Cal conèixer el seu abast dins l’àmbit
temàtic al qual pertany per llavors establir una perspectiva determinada. Aquesta pot ser una visió global o un aspecte específic, pots també plantejar una hipòtesi d’inici o un
punt de vista concret.
Les idees Pensa en tot el que ja saps. Encara que no t’ho sembli segur que saps alguna cosa sobre el tema escollit, anota tot el que se t’acudeixi.
Informa’t per a tenir una visió global. Per a poder determinar els aspectes més importants del tema pots realitzar una primera cerca a enciclopèdies generals o especialitzades que ofereixen
informació sintètica i molt útil per a obtenir la visió general que necessites.

divendres, 1 d’octubre del 2010

ESCOLLIM EL TEMA!

Si ja comencem a tenir clar què és un Projecte de Recerca, podem pensar ja en escollir el tema.

RECORDEM:

És una petita investigació.

Caldrà plantejar-se:

Què volem investigar?
Quin és el problema que volem abordar? (en forma de pregunta general però precisa)
Quins objectius concrets ens proposem?
Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?Un cop decidit quina és la qüestió essencial motiu de la recerca, s'ha de formular una sèrie de preguntes o afirmacions prèvies relacionades que permetin identificar els factors, o variables, que poden influir en el procés que es vol investigar i l'estudi de les quals guiarà la recerca principal.

diumenge, 26 de setembre del 2010

COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA?

La Glòria Duran, en el dossier que llegireu a continuació fa les següents afirmacions:

"Ès necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

Abans de llegir el dossier en el que explica tot això, intenteu fer un comentari d'aquestes frases.
Un cop ja haureu reflexionat sobre això tots els companys de projecte, feu una entrada al vostre bloc de la següent manera:

TÍTOL: COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA
 1. Copia les frases
 2. Escriu el comentari
Després d'això, llegiu la pàgina 3 d'aquest dossier:

- Com iniciar el treball de recerca. (Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa


Ara torneu a comentar les frases tenint en compte el sentit que hi ha donat la Glòria Duran. Després entreu al bloc aquests comentaris.

3. Comentari de les frases segons el dossier

BENVINGUTS AL BLOC DE RECERCA DE 3R

Com ja us he anat explicant, enguany farem un treball de recerca aplicat a temes de la matèria de ciutadania. Espero que us agradin molt les tasques que us esperen i que treballeu a fons i a gust.
Ànims i a començar!

Mireu amb atenció la presentació sobre què és i com es fa un treball de recerca i contesteu el següent:
Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA

Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA


 1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi. 1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?


 1. Anomena alguns dels diferents àmbits.


 1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca?


 1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.


 1. Per què s’utilitzen els annexos?