dijous, 10 de març del 2011

Fem joguines divertides

Hagamos juguetes divertidos és un llibret editat per UNICEF que es pot descarregar gratuitament en pdf. Proposa als nens, nenes joves i adults la construcció d'unes 50 joguines fetes amb materials reciclats con cartrons, xapes, envasos de plàstic...

dimarts, 8 de març del 2011

La presentació del treball

Ara que ja hem acabat l'informe i els nostre treball al bloc ens hem de començar a preparar la presentació.
En les properes sessions farem una presentació amb l'eina que hi ha al GoogleDocuments (Botó 'Crea un element nou' - Presentació'). El format és com el del PowerPoint i aquí serà on farem les diapositives amb els apartats del treball i la informació que hi volguem presentar.

Un petit guió del que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer-ho és el següent (Extret de la web 'Eines per una recerca aplicada):
- L'exposició ha de contenir els següents elements: portada (amb un títol explicatiu, l'autor/a, el tutor, el curs i el centre), un índex (amb el contingut de la presentació: introducció/presentació, materials i metodologia, resultats i conclusions), les diferents diapositives de cos de la presentació (amb els apartats indicats anteriorment) i una diapositiva de comiat que quedaria fixa mentre es fan les preguntes. 
- S’han d’identificar i organitzar els punts clau de cada apartat, amb l'ús de frases curtes. 
- S’han d’escollir els exemples i incidents més adequats per clarificar la presentació i fer-la amena. 
- S’ha de preparar informació visual per il·lustrar els punts clau. En una presentació es prioritza el contingut visual en relació amb el literal. 
- S’ha de preparar un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. Aquest es podrà tenir durant la presentació. 

A la web de Recerca esmentada anteriorment podeu trobar exemples de presentacions i més recomanacions per a fer la presentació. ----> X. La Presentació